Relasjonsvegeldning
Hvordan fungerer dere som par? Hvordan har du det med ungen din eller foreldren/e dine?

Ofte er det ikke så mye som skal til som en skulle tro for å løse opp i fastlåste relasjoner. Noen ganger kan en, eller noen, konstruktiv(e) samtale(r) med en tredjepart gjøre underverker for en relasjon; par, foreldre/barn eller kollegaer i mellom. 

Jeg bruker tenkikker fra Endringsvegledning ispedd ideer fra tilknytningsteori og krangleteori, samt gjenkjenning av bevisste og ubevisste strategimønstre når jeg gjør meg kjent med en relasjon og arbeider med å løse opp i det som ikke fungerer særlig godt.

Min styrke ligger i å se enkeltindividet, gjenkjenne mønstre og avdekke samspillet i relasjonen sånn at en faktisk endring får gode arbeidsvilkår. Jeg har jobbet med familierelasjoner, arbeidsrelasjoner og, gjennom Endringsvegledningen, relasjoner til en selv. 

Relasjonsvegledning er avhengig av at begge/alle parter er enig i at vegledingen skal finne sted. Har du lyst til å begynne med en partner, et familiemedlem eller en eller flere kollegaer, ta en telefon til meg (se tlfnr helt nederst på siden), så kan jeg gi deg noen tips til hvordan du kan inspirere til dette (koster selvsagt ingenting).

I noen tilfeller er det svært virksomt om jeg tar en 30 minutters prat med hver av dere i forkant sånn at selve møtet eller møtene blir mer virksomme. Jeg får innsikt i hvor skoen trykker og kan raskere finne et minste felles multiplum og jobbe ut fra.
Svarprosent: 90%

kr. 100 - 60 min

Terapi, rådgivning, veiledning (bare for skolerte or akademikere)
Eidsberg, Norway
Ikke verifisert
no, en, da
no, en, da
Responstid: 1-2 t
Evalueringer og tilbakemeldinger
Gjennomsnittlig rating
(0 out of 5 based on 0 reviews)
Punktlighet
(0 out of 5 based on 0 reviews)
Kvalitet
(0 out of 5 based on 0 reviews)
Pris
(0 out of 5 based on 0 reviews)
Reviews
No reviews yet