100%
 Verifisert
Mosaikk
Ikke rangert enda
online
en
pt
 Prisalternativ:
  
kr. 1500 - 4 hour(s)
Avhengig av sak og diskutert hver for seg.
Prisen innkluderer materiell. Man kan lære forskjellige teknikker. Kurset går i 2 omganger på 2 dager. Første dagen 3 timer, andre dagen 1 time.
 Norway, Alta, Bossekopveien 69
Anmeldelser
Ingen anmeldelser enda